Стальо-Ваздие Чакърова-Ваздие Кемалова Чакърова ЕТ


Производство на сладкарски изделия. Магазин за хранителни стоки.