Стабили-Тет ООД


Фирмата СТАБИЛИ-ТЕТ ООД е създадена през 2010г с основен предмет на дейност-изработване на високо технологични  и прецизни детайли и инструменти.
Фирмата разполага със собствена производствена база - цех за изработка на детайли, технолози и програмисти на машини С ЦПУ, настройчици и фрезисти. Базата е оборудвана с всички необходими машини за производство на детайли и резервни части. Работещите във фирмата, имат богат опит в производството на резервни части за хранително – вкусовата промишленост и медицината, машиностроенето, ремонт на детайли и приспособления използвани в автомобилите, производство на инструментално оборудване (шприц форми, пресформи и други инструменти за леене и шприцване).Повече информация за фирмата -http://stabili-tet.hit.bg/stabili-tet.html