Срим ООД


Метални изделия- огради, решетки, дворни порти, парапети, метални стълби и т.н. Градинско оборудване. Производство на Детси и Спортни съоръжения. Строителни и ремонтни работи. Ниско строителство. Вертикална планировка. Външно изграцдане на ВиК мрежи.