СРГ Ротарекс


Пазарен лидер в газовите клапани, регулатори и фитинги за пропан-бутан, компресиран природен газ, UHP, пожарогасители, полупроводникови, медицински и индустриални приложения. SRGrotarex обхваща много пазари за всички видове приложения на газ.