СПТУ по облекло и текстил -Кърджали


 Професионално училище.