Сплендид ООД


Проектиране, изграждане и саниране на жилищни, производствени, обществени сгради и техническа инфраструктура.