Спиридон Спиридонов-Йоса ЕТ


Хлебопекарна. Ситничарски цех.