София ИТ - Лаб


София ИТ-Лаб е фирма за Информационни технологии и софтуерни разработки в областта на Интернет приложенията - разработване на информационни и бизнес портали, корпоративни сайтове и системи за динамично управление на съдържание и информация.Визия: Професионални и ефективни Web приложения.Мисия: Да подпомагаме нашите клиенти за реализиране на тяхната стратегия за глобализация на бизнеса чрез използване на Интернет технологии.Цел: Основната цел на фирмата е да проучва и експериментира с най-новите техники за разработване на Web приложения и да добива опит в управлението на тяхната комплексност; да използва придобитите знания и умения, за да предоставя на своите клиенти професионално изпълнени продукти и услуги, които да им помагат да адаптират бизнес моделите си към изискванията на новата икономика и да осъществяват успешно Е-бизнес стратегията си.