София АД


Основната производствена дейност, която развива дружеството, е полиграфическата. Отличителното в нея е, че тя е насочена предимно в печат и производство на вторични опаковки на лекарствени продукти. Високото качество на продукцията, произвеждана в Печатната база на фирмата, й отрежда челна позиция в България сред специализираните предприятия за производство на опаковки и печат върху картон.