Софика Груп АД


Софика се фокусира върху това да осигурява гъвкави и цялостни аутсорсинг решения, отговарящи на нуждите на своите клиенти при конкурентни разходи и високи стандарти за качество. Широката гама от кол център и свързаните с тях административни услуги улеснява нашите възложители при подобряване на обслужването и увеличаване броя на клиентите им.Софика е разположена в София и разполага с офис площи от най-висок клас и капацитет за 90 операторски места като използва VoIP платформа и ИТ инфраструктура на водещите световни производители CISCO и HP.