Солитрон СД


Търговия с мрежови продукти и периферия за компютри. Мрежово и комуникационнo оборудване и софтуер. Компютърни системи. Компоненти. Монитори и мултимедия. Периферия. Непрекъсваеми токозахранвания. Софтуер.