Соларски-Дона Трифонова-Тотко Стефанов ЕТ


Павилион за търговия с храни.