Сокол БЛРС ЕООД


  Дивеч, фазани, кеклици и др.; риба и зарибителен материал; лобни и риболовни стоки; събиране, обработка, съхраняване и реализация на дивечови кожи, дивечово месо; международен ловен туризъм; търговия; транспорт; магазинна мрежа.