Соколец-Соколови и Сие СД


Дейност в областта на химическата промишленост.