Сожелиз България ЕООД


Фирмата работи на пазара на финансовите услуги и е специлизирана в сферата на финансовия и оперативен лизинг. Сожелиз България ЕООД финансира сделки за дълготрайни материални активи.