СМ Консулта ЕООД


СМ Консулта ЕООД - град София | Други потребителски услуги

СМ Консулта ЕООД – цялостни информационни бизнес решенияСМ Консулта предлага на своите клиенти цялостни информационни решения и услуги в областите на бизнес и ИТ консултиране, разработка на професионални ИТ решения за специфичните изисквания на клиентите, управление на проекти, обучение, информационна поддръжка и др.Съвместно с партньорите си в страната и чужбина ние сме в състояние да осъществим цялостно внедряване и управление на специфични за клиента проекти в следните области на икономиката:- дистрибуция
- логистика
- търговия на едро и дребно
- банкови, финансови и застрахователни услуги
- услуги
- производство
- държавна и публична администрация и др.
Партньорите с които работим съвместно на българския и международен пазар са водещи международни компании като EpicorSoftwareCorporation, Infor, Microsoft, HorwathClarkWhitehill, i2 Limited и др.Част от професионалните решения на СМ Консулта включват:- Интегрирани информационни решения за управление и планиране ресурсите на организацията от световни лидери:o Epicor iScala ERP - водеща международна софтуерна система за управление на бизнес процесите в компанията с над 20 000 клиента по света и над 30 клиента в България, предназначена за компании от средния бизнес сектор, опериращи в областта на търговията, дистрибуцията, услугите и производството;o Infor ERP LN - водеща международна софтуерна система за управление на производствени, финансови и маркетингови дейности, както и дейности по управление на договори, проекти и сервиз, с над 80 000 клиента по света и над 10 водещи производствени компании в България;- Системи за управление на връзките с клиенти и доставчици:o Infor WMS – професионална система за управление на складово стопанство, логистика и транспорт, предназначена за специализирани логистични компании;o Ascent CRM – интегрирана система за управление на търговските и маркетингови процеси в компанията;- Интегрирани информационни решения за управление на одитния процес и финансов анализ и контрол на данни:o Horwath Galileo и Magique;o Caseware Idea;- Специализирани софтуерни системи за проследяване на финансови измами и злоупотреби:o i2 Analyst’s Notebook и iBase;- SMART Мениджмънт интегрирани софтуерни системи за професионално управление на бизнеса:o SMART Doc - информационна система за електронно управление на документо-оборота;o SMART Learning - информационна система за web-базирано дистанционно обучение;o SMART HR - интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси.- Софтуерни решения по поръчка на клиента.Някои от клиентите на СМ Консулта включват водещи пазарни лидери като: АЕЦ Козлодуй, EPIQ Електроник Асембли, Вапцаров – Плевен, Юнимастърс Лоджистикс Груп, Шератон София Хотел Балкан, Radisson SAS Hotel, Телевизия "Диема", Мол София, Магазини "Selamore" и мн.др., както и редица организации от сектора на държавната и публична администрация: МРРБ, МВР, Агенция за финансово разузнаване, Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, НОИ и мн.др.СМ Консулта EООДе член Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ).СМ Консулта ЕООД притежава сертификат по качеството по международен стандарт БДС EN ISO 9001:2000, издаден след проведен сертификационен одит от немската сертифицираща организация Aerocert.