СМДЛ Армилабор ООД


Хематология, хемостаза, уринен анализ, биохимия, електролити и микроелементи, микробиология, паразитология, вирусология, кръвни групи и Rh - антитела, серология, тиреоидни и репродуктивни хормони, туморни маркери, диабетни маркери. Изследвания за здравни документи.