СмарТкетинг


Мисията на SmarTketing е да предложи на българските компании решение за конкретни маркетингови проблеми, които намират трудно разрешаването си вътре във фирмената структура. SmarTketing обединява усилията на квалифицирани маркетингови консултанти в полза на средния и малък бизнес.