Слънчев бряг озеленяване


  Паркостроителство и изграждане на паркови площи в комплекса. Оранжерийно производство на цветя и декоративни храсти и растителност от местни и чуждестранни растения.Експорт на цветя и декоративна растителност.