Сливен-Плод 7


Производство на селскостопанска продукция.