Скобар-Красимир Костов ЕТ


Павилион за търговия с храни.