Си Ви Ем - Консулт ООД


Оценка на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор, подготовка на проектантския процес и строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация.