Синтекс Груп ООД


Търговия със специализиран бизнес софтуер и висококачествен хардуер."Синтекс Груп" ООД е компания, занимаваща се с представителство на специализиран бизнес софтуер и висококачествен хардуер. В продуктовата листа на компанията присъстват специализирани софтуерни продукти, предназначени за над 30 различни бизнес сфери.