Синкеар ООД


Синкеар разработва и произвежда синусоидални инвертори, газови генератори, On-line непрекъсваеми токозахранвания и изграждане на цялостни решения по заявка на клиента. Разполага с екип от инженери, които създават високо технологични качествени продукти.