Синергон Карт Сервиз ЕООД


Услуги в областта банковото дело.Дружеството Синергон Карт Сервиз ЕООД е основано през 2005 г. от Синергон Холдинг АД, с основен предмет на дейност разработване, внедряване и обслужване на системи за безналично разплащане чрез използване на пластмасови карти с магнитна ивица.