Симпати-Николай Николов ЕТ


Павилион за търговия с храни.