Симолини - 94 СД


Печатницата е профилирана в отпечатването и книговезването на книги и списания. Разполага с дигитална машина за лепене - "с.р. - Burg", която има уникално ножово биговане и е свързана в линия с тристранен нож - СМТ330 на фирмата Chalenge, също с цифрово управление. Разполагаме с 5 печатарски машини Хайдалберг с различна цветност и формат на печата.