Симко 7 МК ЕООД


  Производство на пречиствателни системи за питейна вода ипречистване чрез сребърни и медни йони.Пречиствателни системи за басейни и сондажи. Изграждане на плувни и декоративни басейни и фонтани.Представител на PmS Италия за семена за зеленчуци и цветя.Представителство:Пловдив 4000, ул.Йосиф Шнигер 4.