Сименс Билдинг Технолоджис ЕООД


Проектиране, доставка, монтаж и внедряване на регулиращи уреди-и системи за отоплителни, климатични и вентилационни инсталации. Системи за минимално потребление на енергия, прибори за измерване на топлинна енергия. Системи за пълен сграден мениджмънт.