Сима-Стефан Ангелов ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Работилница за печена, разфасоване и пакет иране на кафе, ядки и сухи продукти.