Силвър Адвъртайзинг ООД


Позициониране, oпределяне на отличаващ продукта benefit, aнализ на потребителските нагласи нa таргет групатa, формиране на цялостна комуникационна концепция, творчески разработки и продукция на: тв клипове, печатна реклама, радио клипове, интернет страници, създаване на фирмен дизайн и идентичност, PR, идея, организация и реализация на събития и промоционални кампании, медия стратегия, купуване, планиране, изследвания на конкурентите, медия сцена, мониторинг, оценка на кампанията след приключването й.