Силви-Ценка Бучкуджиева ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Павилион за търговия с храни.