Сиенит холдинг АД


Дейността на СИЕНИТ обхваща цялостния процес на строителството: от всички фази на проектиране до завършването на обектите и реализацията им на строителния пазар, чрез собствено финансиране или чужди инвестиции.СИЕНИТ развива и усъвършенства своите възможности и организация и се специализира в изграждането на промишлени, обществени и жилищни сгради, в производството на бетонни и стоманобетонни изделия и в търговията със строителни материали.