Сивал 2000 ЕООД


Търговия с оборудване и резервни части в областта на енергетиката. Управление на строителни и монтажни дейности в областта.