Сиарт - И


Фирмата е основана през 1991 г. в град София от арх. Ирина Любенова Стойчева.Предмет на дейност - архитектура, пространствено оформление на интериор и екстериор на магазини, офиси, ресторанти, хотели и други административни сгради, жилищни сгради, дизайн, реклама, сценография и други.Изработка на индивидуални проекти и по каталог - проект, цялостна реализация, включително строителни работи и дейности.