Сет АД


Четиресет годишен лидер в производството на немонтирани и монтирани печатни платки. Произвежда еднослойни, двуслойни, многослойни, както и гъвкави и алуминиеви платки съобразно всякакви подадени от клиента данни. Монтира елементи върху платки, извършваме кабелна конфекция и сглобяване на цели изделия.