Фирми за търговия на едро и съхранение в село Ягода

4 фирми

ММ-Момчилов-ММ-Гена Славова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Величко Гочев-66 ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

ММ-Момчилов-ММ-Гена Славова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Стоянови-Марийка Христова ЕТ

Кафене. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.