Фирми в село Шемшево

17 фирми

Гено Георгиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Здравко Маринов-98 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-следкарница.

Гено Георгиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Здравко Маринов-98 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-следкарница.

Здравко Маринов-98 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-следкарница.

Зоро - Златко Стоянов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Здравко Маринов-98 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-следкарница.

Здравко Маринов-98 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-следкарница.

Здравко Маринов-98 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-следкарница.

Зоро - Златко Стоянов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Зоро - Златко Стоянов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.