Фирми в село Чорбаджийско

52 фирми

Серче-Ю.Юмер ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.

Халджик-Нури Мустафа ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.

Серче-Ю.Юмер ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.

Кону-Събин Хаджиев ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.

Халджик-Нури Мустафа ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.

Асар-2-Неждет Садула ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.