Фирми в село Чернолик

34 фирми

Ташко-Мехмед Алиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Асконт-Ахмед Нихад ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Елис-Гюлбия Сали ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Асконт-Ахмед Нихад ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Юси-95-Салим Юсуф ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Елис-Гюлбия Сали ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лютфи Галиб ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Елис-Гюлбия Сали ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Асконт-Ахмед Нихад ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лютфи Галиб ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.