Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Черник

8 фирми

Юксел Муса Караман ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Юксел Муса Караман ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Нуптекс-Селман Молла ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Алфа-Али Ямен ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Юки-Гюрсел Халил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Алфа-Али Ямен ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.