Фирми за търговски центрове и базари в село Чернево

12 фирми

Витека-Виола Костова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Боцман-Стефан Стефанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Витека-Виола Костова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Боцман-Стефан Стефанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Боцман-Стефан Стефанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Боцман-Стефан Стефанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Боцман-Стефан Стефанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Боцман-Стефан Стефанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дида-Донка Христова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Дида-Донка Христова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Витека-Виола Костова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Боцман-Стефан Стефанов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.