Фирми в село Търновци

10 фирми

Етър-Ахмед Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Дърък-М-92-Еюб Кямиз ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Дърък-М-92-Еюб Кямиз ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Етър-Ахмед Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Етър-Ахмед Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Дърък-М-92-Еюб Кямиз ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Етър-Ахмед Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.