Фирми в село Септемврийци

29 фирми

Алмира-Цветана Атанасова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Дамян Димитров ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Емили-Мая Барболова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Емили-Мая Барболова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Анстрил-75-Анелия Благоева ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Алмира-Цветана Атанасова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Дамян Димитров ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Емили-Мая Барболова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Панда-Тихомир Георгиев ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Анстрил-75-Анелия Благоева ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.