Фирми в село Росица

11 фирми

Росица-Антон Гунчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Росица-Антон Гунчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Росица-Антон Гунчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Росица-Антон Гунчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Росица-Антон Гунчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.