Фирми за хляб и хлебни изделия в село Раковски

10 фирми

Кънчо Гроздев - 63ЕТ

Магазин за хляб и други хранителни стоки. Фурна за хляб и тестени изделия.

Шери 61 Георги Георгиев ЕТ

Фурна за хляб и тестени изделия. Цех за пакетиране на хрананителни стоки.

Кънчо Гроздев - 63ЕТ

Магазин за хляб и други хранителни стоки. Фурна за хляб и тестени изделия.

Спринг П Катя Стойкова ЕТ

Фурна за хляб и тестени изделия. Магазин за хранителни стоки.