Фирми в село Патреш

9 фирми

Тошо Трухчев-Венера ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Инж.Крум Тодоров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Инж.Крум Тодоров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тошо Трухчев-Венера ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тошо Трухчев-Венера ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тошо Трухчев-Венера ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Инж.Крум Тодоров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тошо Трухчев-Венера ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тошо Трухчев-Венера ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.