Фирми за търговия на едро и съхранение в село Овчеполци

6 фирми

Никола Караджов - Ани ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Никола Караджов - Ани ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Никола Караджов - Ани ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Никола Караджов - Ани ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Никола Караджов - Ани ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Никола Караджов - Ани ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.