Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в село Ново село

12 фирми

Маги-Диян Недев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маги-Диян Недев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маги-Диян Недев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тера-Б-90-Богомил Стоянов ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Акреп-Мюмюне Якупова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Акреп-Мюмюне Якупова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маги-Диян Недев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Акреп-Мюмюне Якупова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Акреп-Мюмюне Якупова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маги-Диян Недев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Маги-Диян Недев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.