Фирми за търговия на едро и съхранение в село Нови хан

19 фирми

Каймак - Цветанка Каймакчийска ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Теди-92 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Елит-99-Ивайло Димитров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Каймак - Цветанка Каймакчийска ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Елит-99-Ивайло Димитров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Елит-99-Ивайло Димитров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Радослав Раденков ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Радослав Раденков ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.